Komunikační týmové dílny

Komunikační týmové dílny
Komunikační týmové dílny

Naše skupina lidí je otevřený systém s různými vztahovými rovinami. Na komunikačních dílnách se potkávají zpravidla "neznámí" lidé, kteří usilují o společný cíl - osobní či profesní rozvoj.

Prostřednictvím diskusí, případových studií, her a tréninku dochází ke změnám v chování a myšlení některého z účastníků, což se projevuje i na chování ostatních. Trvale komunikujeme, reagujeme, rozhodujeme se, učíme se.

  • jenom tehdy, když vidím reakci skupiny na své chování, mohu si ho uvědomit
  • jenom tehdy, když získám zpětnou vazbu, mohu s ní pracovat
  • jenom v porovnání s jinými lidmi mohu prohloubit proces učení a vlastní motivaci
  • jenom ve skupině mohu usilovat o zvyšování schopnosti sebeprosazení se
  • prostřednictvím těchto procesů ve skupině mohu poznávat sám sebe, své pocity a pracovat s nimi